Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par automobiļu, un to agregātu, sistēmu un mehānismu tehnisko apkalpošanu un diagnostikas iespējām un paņēmieniem.