Studiju kurss-modulis sastāv no 8 tēmām, kur ir iespējams ielādēt prezentācijas, papildmateriālus padziļinātai izpratnei un papildus informācijas avotus. Kā arī kursā ir ievietoti kontroles testi, praktiskie darbi un vingrinājumi. Pirms iesākt strādāt ar mācību materiāliem, lūgums, pievērst uzmanību literatūras sarakstam un glossary vārdnīcai. Moduļa apguves novērtējums notiek ar noslēguma testa palīdzību.