Studiju priekšmetā jānostiprina un jāpapildina speciālajos priekšmetos iegūtās zināšanas, lai atvieglotu tālāko specialitātes apguvi, prognozētu un risinātu konkrētas tehniskas problēmas